Stand van zaken november 2020

Actueel

Frits van Merode, hoogleraar logistiek en operations management in de zorg, Universiteit van Maastricht en lid van onze Wetenschappelijke Adviesraad, heeft zijn reflecties op de ervaringen tijdens de coronacrisis neergelegd in een artikel.  U kun het artikel hieronder downloaden. In het verlengde hiervan zijn we een denktank aan het starten om de strategische thema's op het terrein van management, organisatie en medewerkers te benoemen, analyseren en mogelijkheden voor verbetering aan te geven.

 

Paul van Zuijlen, plastisch chirurg en medisch hoofd Brandwondencentrum Rode Kruisziekenhuis Beverwijk, heeft bij een van de themabijeenkomsten een inleiding verzorgd over complexiteit in de zorg en het zorgsysteem. De video geeft een mooi beeld van de wijze waarop we naar complexiteit kunnen kijken en hoe we er mee om kunnen gaan. U kunt deze video hieronder bekijken.

 

De Organisatie Van Ziekenhuizen Herbezien 1 September 2020
PDF – 585,1 KB 170 downloads

   

  Zorg- en thematafels: online kennis- en innovatieplatforms

  Er zijn tafels rondom de verschillende sectoren en een aantal thema’s. Ze worden gevoed door de Toekomstwijzers maar ook door inbreng bestuurders, patiënten en medewerkers. Er zijn de volgende Zorgtafels

  • Ouderen
  • Jeugd (al operationeel)
  • Kwetsbare groepen
  • GGZ
  • Eerstelijn
  • ZIekenhuiszorg.

  Er zal voor een aantal Zorgtafels een eerste bijeenkomst in september worden gepland. Daarnaast zijn alle Zorgtafels als online kennis- en innovatieplatforms in september ook operationeel. Hierdoor zal de onderlinge informatie-uitwisseling worden vereenvoudigd. De Zorgtafels worden elk ondersteund door een eigen Wetenschappelijk Team.

   

  Thematafels

  Op 27 juli hebben we de eerste SWOT-meeting gehad. Dit heeft veel en inspirerend materiaal opgeleverd dat de basis vormt voor het vervolgtraject. De volgende overkoepelende thema's zijn genoemd:

  • Koppeling wetenschap, praktijk en professionaliteit
  • De levensloop en persoonlijke regie als drager van de zorg
  • De juiste zorg op de juiste plek door vanzelfsprekend samenwerken
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Semantiek: de taal van de zorg
  • Vroegtijdig handelen / voorkomen
  • Veerkracht behouden en sociale innovatie
  • Digitaliseringskracht

   
  Nog even onze inzet. We willen:

  • strategische thema’s identificeren en beschrijven
  • de huidige zorgstructuur en zorgorganisaties toetsen op sterke en zwakke punten in relatie tot deze thema’s
  • de kansen en bedreigingen voor deze thema's in kaart brengen
  • doelen formuleren voor 1 juli 2025 en 1 juli 2021 (de ‘wat- vraag)
  • activiteiten bepalen (de ‘hoe’- vraag).

  Eind september hebben we de fase van het beschrijven van de projecten afgerond en is er een document beschikbaar met daarin per thema de bovengenoemde onderwerpen. U kunt dit overall projectvoorstel opvragen bij het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

   

  De thema’s zijn een verdere onderbouwing/uitwerking van onze publicatie ‘Agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025'. Ze vormen de basis voor het vervolgtraject.

   

  Kennisinstituut Zorg

  Op voorstel van een aantal hoogleraren hebben wij het Kennisinstituut Zorg. De reden is dat (wetenschappelijke) onderzoeken vaak niet die aandacht krijgen die hen toekomst. Daarnaast wordt er selectief informatie uit onderzoeken gebruikt of blijken onderzoeken van de overheid en overheidgerelateerde organisaties vaak afwijkende gegevens te gebruiken die tot andere conclusies leiden. Dit Instituut moet waardevrije informatie verzamelen en verspreiden.

   

  Publicatie: ‘Agenda voor de toekomst. De contouren van de zorg in 2025’

  We hebben onze Toekomstwijzers (zie hieronder) gecombineerd tot een geheel onder de titel ‘De Agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025’. Professor Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, heeft het voorwoord geschreven. Het boek wordt uitgegeven door de Graaff Uitgeverij en is te bestellen via deze link

   

  Wetenschappelijke Raad

  We hebben alle geïnterviewde hoogleraren en lectoren gevraagd om lid te worden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Op een enkeling na – te druk – hebben alle geïnterviewden toegezegd. Het idee is dat de WAR wordt geconsulteerd bij actuele vraagstukken zodat de stem van de wetenschap voortdurend kan worden gehoord. De hoogleraren vormen ook per sector een wetenschappelijk team dat rondom sectorspecifieke vraagstukken kan worden benaderd.

   

   

  In de planning

   

  Kennisnetwerk Zorg

  Samen met Guruscan hebben we al een aantal sectoren in kaart gebracht. We hebben telkens gekeken naar relevante onderwerpen en wie daar kennis over had. In de toekomst kunnen we ook literatuur koppelen aan deze onderwerpen. We willen dit nu formaliseren in een Kennisnetwerk Zorg.

  Afrondingsdatum: 1 mei 2021.

   

   

  Zorgorganisatie van de toekomst

  Richten de eerdere genoemde toekomstwijzers zich op de richting van de organisatie, dit deel van het project richt zich op de inrichting van de zorg en zorgorganisaties. Het idee is om een beeld te krijgen van de zorgorganisatie of wijze van organiseren in de toekomst op de punten:

  • Strategie/portfolio
  • Structuur
  • Processen
  • Leiderschap
  • Medewerkers en teams
  • Technologie
  • Ketensamenwerking
  • Et cetera.

  De bevindingen zijn ook de centrale thema’s van de learning communities. We kunnen hierbij de ideeën uit de Toekomstwijzers gebruiken; verder zullen wij een aantal Ontwerpsessies organiseren waarvoor o.a. de alumni van de verschillende opleidingen zullen worden betrokken.

  Afrondingsdatum: 1 december 2020.