OMGAAN MET DILEMMA'S: HET MOREEL BERAAD

 

Aanleiding (why)

Medewerkers hebben in de praktijk veel met dilemma’s te maken die niet zijn op te lossen met of uitgewerkt zijn in allerlei documenten, regelingen of protocollen. Ze moeten het ook vaak alleen oplossen. Dit leidt tot onzekerheden en een gevoel van onveiligheid. De vraag was hoe hier mee om te gaan.

 

Doel (what)

Het ontwikkelen van een structuur/systeem dat voor de medewerkers een uitweg biedt als ze tegen dilemma's aanlopen.

 

Hoe (how)

Deze organisatie heeft gekozen voor het introduceren van een moreel beraad om deze dilemma’s te traceren en bespreken. Waar eerst ieder voor zich een keuze in een dilemma moest maken, wordt het nu veel breder getrokken. Een moreel beraad is een gestructureerde dialoog over ‘goede zorg’ in situaties waarin het niet zonder meer duidelijk is wat het juiste is om te doen, met andere woorden: medewerkers worden met een dilemma geconfronteerd. De dialoog wordt ondersteund door een getrainde gespreksleider. De organisatie heeft gekozen voor moreel beraad, omdat deze vorm van ethiekondersteuning dicht bij de werkvloer staat. Inmiddels is moreel beraad geïmplementeerd bij de onderdelen VGZ, GGZ,  V&V en thuiszorg van de organisatie, en zijn er interne gespreksleiders moreel beraad opgeleid. Onder hun leiding worden er bij alle sectoren morele dilemma’s geïnventariseerd en onderzocht, die werknemers kunnen tegenkomen in hun dagelijks werk. Het levert een schat aan informatie op over de werkelijkheid van de praktijk binnen de organisatie, waardevolle leerpunten voor iedereen en een handelingskader voor de medewerkers.

 

Reflectie

Met deze relatief eenvoudige structuur ondersteun je de medewerkers in aanmerkelijke mate en geef je ze een uitweg bij vragen die vaak voor de individuele medewerker moeilijk te beantwoorden zijn.