ORGANISATIEONTWIKKELING VERANKERD IN DE STRUCTUUR

 

Aanleiding (why)

Organisatieontwikkeling is een onderwerp dat naast de going concern plaats moet vinden. De vraag is hoe daarin continuïteit te garanderen is zonder het de verantwoordelijkheid van een stafafdeling te laten worden. ActiVite heeft daar een oplossing voor gevonden. ActiVite biedt integrale arrangementen aan diensten op het gebied van huishouden, begeleiding, zorg, verpleging, specialistische verpleging en intramurale zorg waarbij de cliënt zelf de regie heeft over zijn/haar leven. ActiVite streeft er met haar dienstverlening naar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en als dit niet lukt zo thuis mogelijk in een van de woonservicecentra waarbij het behoud of vergroting van de kwaliteit van leven centraal staat. 

 

Aanleiding (why)

Organisatieontwikkeling is een onderwerp dat naast de going concern plaats moet vinden. De vraag is hoe daarin continuïteit te garanderen is zonder het de verantwoordelijkheid van een stafafdeling te laten worden.

 

Doel (what)

ActiVite wil organisatieontwikkeling zoveel mogelijk onderdeel van de going concern laten zijn en niet alleen borgen in het kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Hoe (how)

ActiVite heeft de processen op strategisch en op operationeel niveau zoveel mogelijk gestandaardiseerd en goed gedocumenteerd zodat ze een stevige basis vormen voor het handelen. Op het tactische niveau – het niveau van organisatieontwikkeling – is er voor gekozen om een functionele verantwoordelijkheid in te ruimen met vijf ‘controllers’ op de volgende terreinen:

  • ICT
  • Zorg
  • HRM
  • Financiën
  • Marketing/PR.

Deze medewerkers de processen waar zij verantwoordelijk voor zijn op kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie.

 

Ervaringen

  • Het toekennen van ontwikkelverantwoordelijkheden aan controllers zorgt er voor dat de managers zich kunnen blijven focussen op de bedrijfsvoering (going concern). Het past veel managers niet, als persoon, om allerlei ontwikkelwerk op het terrein van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie te moeten verrichten, en bovendien verstoort het de bedrijfsvoering.
  • Het toekennen van ontwikkelverantwoordelijkheden aan controllers zorgt er voor dat de verbetercyclus daadwerkelijk in zijn geheel wordt doorlopen.Je mag fouten maken, als je er maar van leert.
  • Hoe strakker je de organisatie en de processen in eerste instantie neerzet, des te meer tijd is er voor innovaties.

 

Reflectie

De wijze van werken die ActiVite heeft gekozen ten aanzien van het up to date houden van de organisatie is onderscheidend ten opzichte van die van andere organisaties, waar meestal het onderdeel is van het kwaliteitsmanagementsysteem. Op deze wijze wordt het tactisch niveau - dat van organisatieontwikkeling – natuurlijk onderdeel van de going concern, van het operationeel niveau.