PLANETREE: VAN EXTRINSIEKE NAAR INTRINSIEKE MOTIVATIE

 

Aanleiding (why)

Deze VG-organisatie wilde nagaan welke methodiek het beste kon worden toegepast bij de implementatie van het nieuwe strategische plan.

 

Doel (what)

Het doel is met behulp van Planetree de extrinsieke motivatie vanuit het strategisch plan om te zetten in intrinsieke motivatie in denken en handelen van medewerkers.

 

Hoe (how)

 Planetree is een totaalconcept dat alle facetten van de organisatie raakt. Het is een wijze van denken waarbij een balans wordt gezocht tussen medewerker, cliënt en organisatie. Het doel van Planetree is zorginstellingen te creëren waar mensen zich direct al beter voelen en waarin het beste van hotel, ziekenhuis en thuis wordt verenigd. Zorginstellingen werken hier concreet aan via de twaalf Planetree componenten, die zijn gegroepeerd rondom de thema’s Betere Zorg, Helende Omgeving en Gezonde Organisatie.

 

Ervaringen

  • Medewerkers moeten het “voelen”: Planetree moet een stukje van hen worden, intrinsiek onderdeel van het dagelijks handelen.
  • Focussen op de koplopers uit het primair proces en breed verspreiden van goede voorbeelden werkt twee kanten op: men is trots op het eigen voorbeeld én anderen volgen graag het voorbeeld.
  • Planetree moet actief worden uitgedragen door bestuurder, managementteam en andere leidinggevenden.
  • Iedereen binnen het managementteam moet zich verantwoordelijk voelen voor Planetree, er mag geen portefeuillehouder Planetree zijn.
  • Goede PR/communicatie gedurende het gehele traject is van belang.
  • Je moet Planetree levend zien te houden, aan de gang houden.
  • Goed faciliteren van de uren die moeten worden herbezet om medewerkers te kunnen scholen en trainen in Planetree, anders wordt de training/scholing als belasting gezien door de andere medewerkers.
  • Ouders en vrijwilligers blijken, ondanks het feit dat iedereen persoonlijk voor een focusgroep wordt uitgenodigd, minder bereid te zijn deel te nemen aan een focusgroep. Risico dat zich vaak dezelfde mensen opgeven en het dan teveel over het individu (het eigen kind, de familie) gaat is dan groot.

 

Reflectie

Planetree is een alomvattend programma dat vooral ook medewerkers en cliënten betrekt bij het denken over kwaliteit. De invalshoeken zijn ook erg herkenbaar en er is makkelijk handen en voeten aan te geven. De uitdaging is wel om het levend te houden, onderdeel van het denken en werken van medewerkers te laten worden.