VAKINHOUDELIJKE KENNIS

Op het terrein van vakinhoudelijke kennis werken wij samen met Guruscan. Guruscan richt zich op de zogenaamde 'tacit knowledge' in organisaties: kennis die bij de mensen te vinden is. Maar hoe weet je nu wie welke kennis heeft? Guruscan heeft daar een methodiek en software-applicatie ontwikkeld, die wordt toegepast in door allerlei kennisintensieve bedrijven en organisaties als bijvoorbeeld NXP, ASML, maar ook de Nationale Politie. Wilt u zicht krijgen op de kennis in uw organisatie en deze optimaal benutten, maak dan de stap naar Guruscan. 

 

Omdat we in het kader van de Agenda voor de toekomst ook een helder beeld willen krijgen waar de kennis in Nederland te vinden is, gebruiken wij ook Guruscan. Op dit ogenblik zijn we kennisnetwerken aan het opbouwen voor Kwetsbare groepen, GGZ en Ouderen; de andere twee sectoren zullen hierna volgen. Als sneak preview kunt u hier kijken naar de Guruscan van Kwetsbare groepen. Deze moet nog worden uitgebreid maar de opbouw van onderwerpen en deskundigen moge duidelijk zijn. Uiteindelijk zullen we alle verschillende kennisnetwerken koppelen tot een groot, de zorg overkoepelend geheel. 

 

U kunt Guruscan natuurlijk ook voor uw eigen organisatie gebruiken, of voor de netwerken waarin uw organisatie participeert.