BLUE OCEAN STRATEGY

 

Aanleiding (why)

De jeugdzorg is sterk versnipperd: jeugd GGZ, organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorg, onderwijs en nog veel meer organisaties maken dat afstemming rondom het kind dat speciale aandacht behoeft, vaak problematisch is. De steeds verder uitdijende bureaucratie zorgde ervoor dat organisaties in de jeugdzorg steeds meer werden ingeperkt in hun professionele vrijheid.

 

Doel (what)

Het oprichten van een organisatie die een ‘one stop shopping’ totaalpakket aanbiedt aan ouders en kinderen tot 23 jaar met vragen op het terrein van ouderschap, opvoeding en ontwikkeling.

 

Hoe (How)

Er is door de oprichters een aantal uitgangspunten geformuleerd die moeten zorgen voor interne cohesie en een integrale en multidisciplinaire benadering mogelijk moeten maken:

 • Er wordt gewerkt vanuit een visie dat kinderen deel uitmaken van een groter systeem, in het verlengde daarvan is een integrale multidisciplinaire aanpak van kind én systeem van belang
 • De samenstelling van de medewerkers moet een goede afspiegeling van de maatschappij zijn
 • Financieringsstromen moeten worden gecombineerd
 • Allerlei regie- en coördinatie-overleggen ontbreken volledig terwijl afstemming tussen de werkzaamheden door plaatsvindt.
 • De vestigingen hebben allemaal een omvang van tussen de 30 en 40 medewerkers, de leiding is in handen van iemand die uit het primair proces komt en dus vakinhoudelijk onderlegd is
 • Nieuwe medewerkers dienen over een basishouding te beschikken die gericht is op samenwerken en krijgen als introductie een tweedaagse opleiding waarin missie en visie centraal staan
 • Elke nieuwe medewerker wordt gekoppeld aan een meester.

 

Ervaringen

 • Door de klant centraal te stellen en niet uit te gaan van bestaande structuren en systemen ben je in staat nieuwe concepten te ontwikkelen los van de bestaande.
 • Concurrenten zijn gevangen in hun eigen paradigma en niet in staat snel een antwoord te vinden op dergelijke nieuwe concepten.
 • Naast voor de klant blijkt het concept van de Opvoedpoli ook erg interessant te zijn voor een andere markt, namelijk die van de medewerkers.
 • De integrale multidisciplinaire aanpak van het concept stelt geheel nieuwe eisen aan medewerkers en management waardoor er een organisatie met unieke eigenschappen ontstaat.
 • Een nieuw concept maakt het ook mogelijk om medewerkers te zoeken die daar bij passen.

 

Reflectie

De organisatie denkt in termen van klanten en klantprocessen waardoor ze allerlei bestaande instanties in zich verenigt. Cohesie binnen de organisatie ontstaat niet door systemen en structuren maar door verinnerlijking van missie en visie, bijvoorbeeld door de opleiding. Het vakmanschap staat centraal en komt tot uiting in de meester – gezelrelaties binnen de organisatie, dat het vak centraal staat komt ook tot uiting in de achtergrond van de leidinggevenden.