PUBLICATIES

Onze activiteiten hebben veel publicaties opgeleverd. De laatste publicatie heeft als titel 'Agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025' en is tot stand gekomen op basis van gesprekken met 40 hoogleraren en lectoren, Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, schreef het voorwoord. 

 

Andere publicaties uit de afgelopen jaren zijn: