EEN PATIËNT- EN PROCESGESTUURDE ORGANISATIE

 

Aanleiding (why)

Deze GGZ-organisatie heeft expliciet de patiënt en het patiëntproces als uitgangspunt gekozen. In feite is er sprake van drie processen, te weten: de cliëntrouting, het behandelproces en het hospitality/facilityproces.

 

Doel (what)

Het doel is de processen herkenbaar laat terugkomen in de structuur van de organisatie.

 

Hoe (how)

Deze processen zijn herkenbaar vertaald in de hoofdstructuur van de organisatie. Ze worden als volgt aangestuurd:

  • De cliëntrouting wordt gestuurd vanuit het Health Office. Het Health Office zorgt ook voor de afstemming tussen het aanbod van de organisatie en de vragen en behoeften van (toekomstige) cliënten.
  • De zorginhoudelijke kanten van het behandelproces worden gestuurd vanuit het Medical Office en
  • Het hospitality/facilityproces wordt gestuurd vanuit het Operations Office.

 

Het Health Office stuurt ook de ontwikkeling van nieuwe zorgproducten aan en maakt (productie)afspraken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten. Het Health Office speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van zorgketens, netwerken en proposities in de markt.

 

Het Medical Office richt zich op de behandelinhoud (de effectiviteit en de kwaliteit van de patiëntenzorg), op de optimale inzet van de behandelaren en op de verdere ontwikkeling van zorgprogramma’s.

 

In het Operations Office tenslotte zijn de ondersteunende diensten ondergebracht. Dit organisatieonderdeel zorgt er voor dat de organisatie patiëntenzorg van topkwaliteit kan leveren: klantvriendelijk, toegankelijk en gastvrij. Het bewaakt ook de balans tussen kwaliteit en kosten in de bedrijfsvoering.

 

Het Financial Office tenslotte monitort of  iedere gespendeerde euro bijdraagt aan gezondheidswinst voor de cliënten, nu en in de toekomst. Op deze wijze is de organisatie goed voorbereid op de toekomst waarin procesgericht werken en een ketenbenadering centrale thema’s zijn.

 

Reflectie

Mensen herkennen zich toch het beste in structuren hoe procesmatig men ook denkt, vandaar dat het logisch (maar niet meteen makkelijk) is om de verschillende onderdelen van het proces terug te laten komen in de structuur van de organisatie. De verschillende onderdelen werken parallel aan elkaar aan hetzelfde proces en dat is opmerkelijk.