KWALITEIT BINNEN NETWERK GEGARANDEERD

 

Aanleiding (why)

Deze GGZ - organisatie is een netwerkorganisatie en het idee was om de effectiviteit van behandelen van de individuele psychiaters binnen het netwerk kon meten. Deze methodiek is gevonden in de benadering van Scott Miller.

 

Doel (what)

Het introduceren van de methodiek van Scott Miller organisatiebreed zodat de effectiviteit van handelen per psychiater kan worden gemeten, de effectiviteit onderling kan worden vergeleken en de effectiviteit van de organisatie zelf kan worden gemeten.

 

Hoe (how)

Scott Miller heeft enkele eenvoudige meetgereedschappen ontwikkeld. De Outcome Rating Scale (ORS), die wordt ingevuld aan het begin van de sessie en de vooruitgang of verandering meet, zoals ervaren door de cliënt, in vergelijking met de vorige sessie. En de Session Rating Scale (SRS), die wordt ingevuld vlak voor het einde van de sessie en waarin wordt gevraagd hoe de cliënt de therapeutische relatie in deze sessie heeft ervaren. Deze wijze van meten, die Cliënt Directed Outcome Informed (CDOI) is gaan heten, wordt inmiddels in een groot aantal landen toegepast. Er is voor de psychiaters een speciale app ontwikkeld en data gaan rechtstreeks naar een database en kunnen bijdragen aan statistische kennisvergaring over deze wijze van werken, de Feedback Informed Therapy (FIT) genoemd.

 

Ervaringen

  • De relatie tussen therapeut en de cliënt is de meest cruciale factor.
  • Het systematisch ‘real time’ vragen van feedback aan cliënten heeft een gunstige invloed op het effect van de behandeling
  • Het structureel meten van behandeleffectiviteit daagt professionals uit zichzelf te verbeteren.

 

Reflectie

Dit voorbeeld laat zien hoe je effectiviteit hoog op de agenda kunt houden in een netwerkorganisatie door het introduceren van een gemeenschappelijke methodiek en de informatie die wordt geleverd, te analyseren en terug te koppelen. Daarnaast is opmerkelijk dat de gekozen methodiek van ‘real time’ feed back vragen een gunstig effect heeft op de effectiviteit van de behandeling.