HERPOSITIONERING VAN EEN MERK

 

Aanleiding (why)

In de zorg voor mensen met een beperking is de nadruk steeds meer komen te liggen op het vergroten van de participatie en de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Dit betekent een verschuiving van een categorale naar een bredere maatschappelijke ondersteuning. Organisaties en instituties verliezen aan belang terwijl de expertise van de professional steeds meer centraal is komen te staan.

 

Doel (what)

Het doel was om te evolueren naar een maatschappelijke netwerkorganisatie met als dragende elementen een andere wijze van werken en resultaat-verantwoordelijke teams.

 

Hoe (how)

Men heeft Sociale Netwerk Strategieën als wijze van werken uitgekozen die het meest recht deed aan de ambities van de organisatie. De methodiek Sociale Netwerk Strategieën gaat uit van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving: de kracht om beslissingen te nemen, plannen te maken, en deze plannen samen uit te voeren. Sociale Netwerk Strategieën richten zich op het activeren van het sociale netwerk van een volwassene, een kind of een gezin.

 

Elke consulent (verplicht) geschoold in de nieuwe wijze van werken door middel van een vierdaagse training. Alle consulent zijn gecertificeerd en iedereen heeft meerdere volledige trajecten SNS doorlopen.

 

Centraal in het succes stond het ontwikkelteam, dat het geheel coördineerde en de vinger aan de pols hield. Het hele proces bleek niet planbaar maar heeft zich langs de lijnen van geleidelijkheid in verscheidene scenario’s ontwikkeld, net overigens als bij SNS gebeurt. De projectstructuur is regelmatig bijgesteld.

 

Ervaringen

  • Het management moet 100% achter het project staan en moet overbrengen dat het anders moet en dat je het met elkaar tot een succes moet weten te brengen.
  • Het management moet duidelijk maken dat het geen truc is, maar echt een andere wijze van werken.
  • Medewerkers moeten de gelegenheid krijgen om met en van elkaar te leren.
  • Koudwatervrees bij consulenten en weerstand bij cliënten (die gewend zijn zorg te claimen) moeten in de gaten worden gehouden.
  • Het verloop van het project is onvoorspelbaar.

 

Reflectie

Dit is een goed voorbeeld van het verankeren van een werkwijze binnen de professionals en niet in systemen en structuren. Eenduidige wijze van werken en het terugleggen van de verantwoordelijkheden bij de cliënten heeft geleid tot een cultuurverandering én een herpositionering van het merk MEE.