ANDERS KIJKEN, ANDERS DOEN

 

Aanleiding (why)

De overgang naar de WMO eiste een geheel andere wijze van kijken naar cliënten. De vraag was op welke wijze deze andere wijze van kijken kan worden geborgd bij de medewerkers.

 

Doel (what)

Welke andere wijze van kijken naar de zorg is noodzakelijk en hoe krijgen we die geborgd.

 

Hoe (how)

De organisatie introduceerde Anders kijken, anders doen (AKAD. AKAD is een aanpak voor professionals, gericht op het implementeren van de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Professionals die werken met Wmo-cliënten (vanuit welzijn, zorg en informele zorg) komen periodiek samen in de wijk en leren samen om op een andere manier te werken. AKAD heeft diverse leidende principes en uitgangspunten.

  • De verschuiving van professionele begeleiding naar informele zorg (vrijwilligers, mantelzorgers, buren) of de dragende samenleving (bewonersinitiatieven in de wijk).
  • Oplossingen zoeken, die het aantal uren professionele begeleiding kunnen verminderen.
  • Oplossingen zoeken voor vragen van cliënten, in gezamenlijkheid met professionele zorg en de dragende samenleving.
  • Eerst kijken wat de cliënt zélf kan. Daarna pas wordt gekeken naar andere oplossingen.

 

AKAD dient dus om professionals op een andere wijze te laten werken. In feite wordt er door de principes een nieuw type DNA geformuleerd op basis van de geformuleerde principes. Dat DNA wordt door de professionals verder vertaald in hoe bepaalde situaties te handelen, wat wel te doen en wat niet et cetera. In feite wordt naast het met elkaar beproeven van het DNA de basis voor een nieuwe doctrine en de uitwerking daarvan in de praktijk gelegd, noodzakelijk omdat medewerkers anders zelf invulling gaan geven en ieder voor zich een eigen doctrine ontwikkelt.

 

Reflectie

Bij de overgang naar een andere wijze van werken is het noodzakelijk dat een aantal leidende principes wordt geformuleerd en dat de medewerkers moeten worden getraind in de omgang met deze nieuwe principes in hun werk. Daarbij komen dan tevens de zwakke punten van deze leidende principes naar voren, zodat een en ander - indien noodzakelijk - kan worden aangepast.