GROEI DOOR CELDELING

 

Aanleiding (why)

Deze organisatie is gespecialiseerd in jeugd ggz, opvoedhulp en jeugdhulp. De behandeling en hulp vindt daar plaats waar de klant het prettig vindt, thuis, op school of op poli. De organisatie groeide snel en de vraag was en is aan de orde hoe je kan groeien zonder het DNA van de organisatie kwijt te raken.

 

Doel (what)

Een methode om groei met behoud van DNA mogelijk te maken.

 

Hoe (how)

Men heeft gekozen voor de methode van celdeling: er ontstaat de noodzaak tot een celdeling als de omvang van de groep medewerkers en klanten op de locatie een bepaalde omvang heeft bereikt. In het geval van deze organisatie gaat men uit van meer dan 40 fte’s en een klantenbestand van meer dan 400. De omvang is dan dusdanig groot dat je niet meer wordt herkend binnen de eigen organisatie. In een dergelijk geval begint een groep medewerkers als team een nieuwe locatie in een andere regio/markt op te bouwen. Deze groep is als team goed ingewerkt en kent de visie van waaruit de organisatie werkt. Daardoor hoeft men er niet bang voor te zijn dat er verschillen in visie en werkwijze zullen ontstaan tussen de ‘oude’ organisatie-onderdelen en de ‘nieuwe’ organisatieonderdelen.

 

Ervaringen

  • Groeien op een wijze als de Opvoedpoli kan alleen als er een gezamenlijk gedragen visie op de wijze van werken en de vakkennis is.
  • Het team dat een nieuwe locatie begint moet goed op elkaar zijn ingespeeld en de visie van de Opvoedpoli goed kennen.
  • Naast een goede bedrijfskundige basis moet het hoofd van de nieuwe locatie beschikken over inhoudelijke vakkennis om in deze conservatieve markt met succes een nieuwe onderneming op te zetten.
  • Je bent als hoofd van de locatie ondernemer en je bent zelf verantwoordelijk én bevoegd voor al je beslissingen. De directeur van een locatie is in de breedte verantwoordelijk voor de ‘wat’ en de ‘hoe’-vraag.

 

Reflectie

Dit is een variant op de BSO-methode van Eckart Wintzen, die BSO opbouwde op basis van de door hem ontwikkelde celdelingstechniek. Veel hangt hier af van cultuur en de wijze waarop teams tot team zijn gesocialiseerd, maar als dat lukt dan staat de organisatie ook als een rots.