ERVARINGSDESKUNDIGHEID GEBUNDELD IN TEAM

 

Aanleiding (why)

Een belangrijk onderdeel van herstelondersteunende zorg is de inzet van ervaringsdeskundigheid. De professionele inzet van ervaringen in de geestelijke gezondheidszorg is van grote meerwaarde. Iemand die op professionele wijze het eigen herstelproces beheerst, kan een unieke bron zijn voor een ander. De vraag is hoe dit een plaats te geven in deze RIBW- organisatie.

 

Doel (what)

Het stimuleren van de herstelondersteunende zorg door aanwezige kennis te bundelen.

 

Hoe (how)

Om herstelondersteunende zorg te stimuleren en verder te implementeren, zowel intern als extern, heeft RIBW Brabant deze kennis geconcentreerd in het team Herstelondersteunende zorg (HOZ). Team HOZ is een team met ervaringsdeskundig medewerkers. Een ervaringsdeskundig medewerker bij deze RIBW is iemand met onderstaande kennis, ervaring en vaardigheden. Hij/zij

  • heeft zelf een (ernstige) psychische kwetsbaarheid doorgemaakt of maakt dit bij momenten nog door. Wat iemand is overkomen, de beleving daarvan en eventuele behandeling of begeleiding noemen we ervaring.
  • is gevorderd in het eigen herstelproces. Iemand heeft kennis ontwikkeld over wat klachten, kwetsbaarheden, behandeling, opname, stigma, etc. met hem doen. Dit noemen we individuele ervaringskennis.
  • heeft middels het delen van individuele ervaringskennis, kennis verworven over verschillende ervaringen van lotgenoten en die kunnen vergelijken en kunnen onderscheiden van de eigen ervaringskennis. Hiermee heeft de persoon naast de individuele ervaringskennis ook een vorm van collectieve ervaringskennis ontwikkeld.
  • heeft inzicht en kennis over de eigen ervaringen (ik verhaal) en de collectieve ervaringen (wij verhaal), welke samen ervaringskennis vormen.
  • heeft voldoende werkervaring en/of een opleiding gevolgd waarin hij deze ervaringskennis heeft leren toepassen. Dit wordt ervaringsdeskundigheid genoemd.

 

Intern verzorgen de ervaringsdeskundigen onder andere cursussen en trainingen, ondersteunen cliënten en medewerkers bij casuïstiek en werken en denken mee in tal van projecten. Extern verzorgen zij onder andere gastlessen op scholen, geven voorlichting, verzorgen trainingen voor andere organisaties en werken samen met burgers en partners in de wijk. In de nabije toekomst zullen ook ervaringsdeskundig medewerkers in de directe begeleiding ingezet worden.