OPERATIONAL EXCELLENCE ALS LEIDRAAD P&O

 

Aanleiding (why)

Er is soms discussie over de plaats en positie van P&O binnen organisaties. Als we kunnen aantonen dat P&O aantoonbare meerwaarde biedt en de adviezen van P&O op strategisch niveau meerwaarde hebben, is dat geen punt van discussie meer.

 

Doel (what)

Vanaf het eerste ontwerp van een proces dient de factor arbeid, de mens, hierin een plaats te krijgen en de afdeling P&O moet er voor zorgen dat er geen processen ontworpen worden die in het ontwerp al leiden tot kwalitatief slechte functies. Om dat te bereiken dient P&O over expertise te beschikken op het vlak van proces- en taakontwerp en actief te participeren in het ontwerp en de optimalisatie van bedrijfsprocessen.

 

Hoe (How)

In 2016 is het ziekenhuis gestart met enkele pilots gericht op operational excellence. In de afgelopen jaren is dit uitgegroeid tot een strategische pijler met drie dimensies:

  • lean six sigma, met de focus op klantwaarde en reductie van verspilling
  • sociotechniek, met de focus op kwaliteit van de arbeid en teams
  • leiderschap, met de focus op een hierbij passende leiderschapsstijl en -competenties, geduid als coachend leiding geven met oog voor resultaat.

Hierbij werd voortdurend de factor mens betrokken.

  • Introduceren van een nieuwe vorm van werkoverleg met behulp van het zogenaamde verbeterbord.

 

Ervaringen

  • P&O behoort nauw betrokken te worden bij de inrichting van het fundament van de organisatie, de teams en werkprocessen.
  • Door aandacht te ontwikkelen en expertise op te bouwen voor de praktische aspecten - de bouten en moeren - van organisatieontwikkeling kan P&O vanaf het begin eigen expertise inbrengen in thema’s als taakontwerp, teamvorming, samenwerking, leiderschap, communicatie.
  • Als het fundament goed is hoef je minder te investeren in flankerend (HR)beleid.
  • De P&O-adviseur moet naast P-kennis ook O-expertise hebben.
  • Buurtzorg werd de beste werkgever van Nederland door een andere wijze van organiseren, niet door het flankerend HR-beleid.

Het is geen quick fix, je moet gedurende langere tijd tijd en aandacht besteden aan het onderwerp.

 

Reflectie

Door uit te gaan van het primair proces en de factor mens daarbinnen neemt P&O een logische positie in de discussie. Door kennis van de ‘bouten en moeren’ creëer je gezag en legitimiteit en kom je vanuit de staf positie steeds dichter bij de realiteit van de medewerker en het management te staan.