VOORT-METHODE

 

Aanleiding (why)

Deze GGD - organisatie had een aantal jaren geleden de ambitie om de stap naar GGD Next te maken. Om dit te bereiken is een groot aantal veranderingen in gang gezet om deze Next Step te bereiken.

 

Doel (what)

Men wilde op een efficiënte en effectieve wijze innovaties tot stand brengen nadat eerdere pogingen incrementele, weinig fundamentele veranderingen hadden opgeleverd.

 

Hoe (How)

Men heeft de VOORT-methode toegepast. Deze methode bestaat uit vijf fasen:

  • de ‘Vertrekfase’
  • de ‘Ontdekfase’
  • de Ontwikkelfase
  • de Reflectiefase
  • de ‘Terugkeerfase’.

De methode begint met een brede oriëntatie en weet de vele mogelijkheden in een aantal stappen en binnen korte tijd terug te brengen tot een aantal realistische businesscases.

 

Ervaringen

  • Innoveren is een belangrijk instrument om de organisatie strategisch te herpositioneren en aan te sluiten op veranderende omstandigheden.
  • Er moet een goed evenwicht zijn tussen going concern en innovatie - tussen exploitatie en exploratie.
  • De VOORT-methode betrok de medewerkers en bracht hen in een open, creatieve stand en leerde hen buiten de bestaande kaders te denken.
  • Essentiële facetten van de Voort-methode: een goed, gevarieerd team; een strakke planning; directe betrokkenheid van het senior management; draagvlak; gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele project en de uitkomsten; verplichte aanwezigheid en nakomen van afspraken.

 

Reflectie

Er wordt veel over innovatie geschreven en gesproken, maar het knelpunt is dat men uit alle ideeën die er zijn díe ideeën moet zien te destilleren die een goede business case (financieel, maatschappelijk et cetera) kunnen opleveren. Men moet wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen, wil het succesvol zijn maar weet men hieraan te voldoen en een strakke regie te voeren dan is de doorlooptijd kort en het resultaat kwalitatief goed en gedragen door alle stakeholders.