TEAMWORK CENTRAAL

 

Aanleiding (why)

Oogziekenhuis Zonnestraal is dé specialist op het gebied van oogheelkunde en zet zich met 9 locaties en 45 oogartsen in om de cliënt adequaat te voorzien van hoogwaardige, efficiënte oogheelkundige zorg met persoonlijke aandacht voor elke patiënt! De focus op het verhogen van de kwaliteit en het terug dringen van het aantal fouten in oogoperaties maakt dat men voortdurend op zoek is naar werkwijzen en instrumenten.

 

Doel (what)

Het terugdringen van het lekken van het oog na afloop van een operatie. Dat percentage is nu erg laag maar moet nog lager kunnen.

 

Hoe (how?)

Gezamenlijk na afloop aan de hand van een checklist kijken of het oog lekt.

 

Ervaringen

  • De teamperformance gaat sterk omhoog als er met eenvoudige checklists wordt gewerkt, die consequent worden gehanteerd en via camera’s gemonitord.
  • Cruciaal voor de teamperformance is dat solistisch optreden van specialisten uit den boze is, zij hun team serieus nemen en dat ze alle teamleden actief betrekken bij het werkproces.
  • Communicatie en openheid binnen het team kan worden afgedwongen door na afloop gezamenlijk de werkzaamheden aan de hand van een checklist te evalueren.

 

Reflectie

Het Oogziekenhuis Zonnestraal is een goed voorbeeld van het adagium ‘Een individu maakt fouten, een team maakt minder fouten’, een overbekend gegeven uit de luchtvaart. Deze organisatie heeft het primair proces strak ingeregeld om de efficiëntie en de kwaliteit te verhogen. Solistisch opereren – geen uitzondering in de medische wereld - is bij Zonnestraal uit den boze. Van alle specialisten wordt verwacht dat ze hun team serieus nemen en dat ze alle teamleden actief betrekken. Alleen dan kan de kwaliteit worden gegarandeerd. Het ziekenhuis is een voorbeeld van de wijze waarop circa 85% van de activiteiten binnen een ziekenhuis zouden kunnen worden geherstructureerd en verbeterd.