HOE TAAKVOLWASSEN VRIJWILLIGERS TE KRIJGEN

 

Aanleiding (why)

Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. De Regenboog Groep stimuleert mensen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede is dat wat de  vrijwilligers van de Regenboog Groep en medewerkers bindt. Dat doet de Regenboog Groep middels de volgende thema’s:

 • Armoede
 • Eenzaamheid
 • Verslaving & psychiatrie
 • Dak- en thuislozen
 • Re-integratie
 • Internationaal.

De Regenboog Groep werkt met grote aantallen vrijwilligers. Hoe zorgt men er nu voor dat deze op een eenduidige wijze werken en op dezelfde wijze de missie en visie van de organisatie uitdragen?

 

Doel (what)

 • Het garanderen van een minimaal kwaliteitsniveau van de vrijwilliger
 • Het creëren van een verbinding tussen de vrijwilligers en de organisatie

 

Hoe (How)

 • De vrijwilliger doorloopt een aantal opleidingen zoals coachingstrainingen.
 • Er zijn tweemaandelijkse intervisiebijeenkomsten.
 • Er is een speciale Vrijwilligersacademie Amsterdam voor onder andere vervolgcursussen en verdiepingsbijeenkomsten.
 • Er wordt commitment van vrijwilliger en deelnemer gevraagd in de vorm van een contract voor een jaar tussen beide partijen. Aan het einde van het jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met de deelnemer en de vrijwilliger.

 

Ervaringen

 • Naast de klant, staan ook de vrijwilligers bij De Regenboog Groep centraal. Zij staan aan de basis voor het succes van de groep en dat moet je herkennen en erkennen.
 • De vrijwilligers hebben een cruciale brugfunctie naar de samenleving en spelen een belangrijke rol bij het wegnemen van vooroordelen ten opzichte van de doelgroep. Daarom moet je ze goed voorbereid het veld insturen.
 • Om een eenduidige houding en werkwijze te garanderen is het verstandig de vrijwilligers te trainen en te begeleiden.
 • Geregelde intervisiebijeenkomsten zorgen voor reflectie, geven de vrijwilliger steun en geven een beeld hoe de vrijwilliger in de praktijk werkt.
 • Het werken met een contract haalt de vrijblijvendheid uit de relatie.

 

Reflectie

De Regenboog Groep gaat op een eigen wijze om met het vraagstuk hoe personen aan je te binden en er voor te zorgen dat er op een eenduidige wijze wordt gewerkt, een probleem dat in bijna elke grote en op meerdere locaties werkende organisatie speelt. Met een breed palet aan instrumenten kan de Regenboog Groep deze eenduidigheid en dus ook kwaliteit garanderen. Veel meer organisaties dan de Regenboog Groep zouden met een dergelijke benadering – vaak ook gekoppeld aan waarden en normen – aan de slag moeten gaan.