NIEUWE LABELS VOOR DE MARKT

 

Aanleiding (why)

Deze organisatie levert zorg thuis, in woonzorgcentra en verpleeghuizen. De organisatie wilde een herbezinning op het portfolio en een betere aansluiting van het dienstenpakket op de markt.

 

Doel (what)

Het doel is heldere labels op basis van zorgvuldig geselecteerde Product-Distributiekanaal-Markt-Combinaties die tevens gebaseerd zijn op de besturingsfilosofie van de organisatie, namelijk het scheiden van drie cruciale zorgvragen:

  • hoe blijf ik gezond? Preventie;
  • hoe word ik zo snel mogelijk beter? Curatie (cure);
  • hoe hou ik als kwetsbare de kwaliteit van leven op niveau? Kwaliteit van leven (care).

 

Hoe (how)

Product-Distributiekanaal-Markt-Combinaties zijn gedefinieerd en beschreven om vervolgens van een label te worden voorzien. Dit heeft de vier separate labels opgeleverd, elk voor een specifieke doelgroep. Het betreft de volgende labels:

  • Jong
  • Thuis
  • Expertise
  • Allure.

 

Ervaringen

  • Een goede vertaling van de markt in ProductDistributiekanaalMarktCombinaties laat zich logisch en consequent vertalen in het portfolio. Een dergelijk opgebouwde portfolio laat zich te allen tijde helder uitleggen aan iedere cliënt, medewerker en stakeholder.
  • Een goede portfolio scheidt ook de schapen van de bokken: ProductMarktCombinaties die er wel toe doen en ProductMarktCombinaties die er niet toe doen. Op deze wijze ontstaat er ook ruimte voor nieuwe ideeën.
  • Je moet de tijd nemen om veranderingen in het portfolio door te voeren en tot volle wasdom te laten komen.

 

Reflectie

Het in kaart brengen van de producten/diensten gekoppeld aan de verschillende doelgroepen in zogenaamde ProductMarktCombinaties (PMC’s) is een belangrijke eerste stap in het strategie en structureringsproces. Aangezien het adagium ‘structure follows strategy’ nog steeds geldt dient de structuur van de organisatie van de indeling in PMC’s te zijn afgeleid. Op basis van deze indeling kunnen vervolgens de kosten/opbrengsten worden berekend, marketinginspanningen kunnen er aan gekoppeld worden maar bijvoorbeeld ook de noodzakelijke competenties van de medewerkers. PMC’s dragen op deze wijze in hoge mate bij aan de logica en consistentie van organisaties.