PASSIE BLIJFT

 

PassieBlijft helpt organisaties in de publieke sector en in zorg en welzijn met mensgerichte vernieuwing en innovatie aan de hand van de VISS®-methodiek. Het VISS-gedachtegoed staat voor de combinatie van Verbinding van Inspiratie met Structuren en Systemen. Het gedachtegoed is neergelegd in de publicatie 'Vissen in zorg en welzijn. Mensgerichte vernieuwing en innovatie'.

 

De markt voor zorg en welzijn is voortdurend in beweging en de zorgvraag neemt toe. De vraag naar personeel stijgt. Inspelen op de ontwikkelingen betekent meebewegen, ofwel innoveren of vernieuwen. Maar vernieuwing en verandering  roepen vaak weerstand op. Veranderen is niet gemakkelijk en vraagt tijd en inspanning van het management én van de medewerkers. En dat terwijl iedereen het al druk genoeg heeft . 

 

Hoe ga je om met dit spanningsveld? Ofwel: hoe maak je van vernieuwen een inspirerende uitdaging? Door terug te gaan naar de basis: wat motiveert mensen om in de zorg te willen werken of te blijven werken? Hoe zorg je dat hun passie blijft, ondanks - of misschien juist dankzij - vernieuwing? Daarbij staat niet de organisatie zelf - de structuren, systemen, regels en procedures - centraal, maar draait het om de vraag van de cliënt. Vanuit de vraag van de cliënt wordt vervolgens gekeken hoe iedereen - intern en extern - moet samenwerken om optimaal op de vraag in te spelen. Op deze wijze verbind je de vraag van de cliënt met de passie van de medewerkers (in de frontlinie) en vertaal je dit naar eisen aan systemen en structuren die moeten zorgen voor een optimale facilitering van de medewerker (de back office). Een transparante en overtuigende wijze van werken die inhoud en vorm geeft aan het lege begrip 'terug naar de bedoeling'. 

 

Kortom: Verbinding van Inspiratie met Structuren en Systemen volgens het VISS®-model. Hoe je dat concreet doet, staat beschreven in het eerder genoemde boek en wordt geïllustreerd met vele voorbeelden.