PROCESOPTIMALISATIE DOOR STANDAARDISATIE

 

Aanleiding (why)

Onder het uitgangspunt ‘van rehabilitatie naar integratie’ is de focus bij deze organisatie van de cliënt verschoven naar de cliënt en zijn/haar sociaal systeem en de omgeving/maatschappij (familie en buurt). Het systeem en de omgeving zijn nodig om te herstellen, waarbij een integrale aanpak een noodzakelijke randvoorwaarde is.

 

Doel (what)

Het ontwerpen van een (netwerk)structuur die deze integrale aanpak kan garanderen.

 

Hoe (how)

Men heeft een wijkconcept ontwikkeld waarin de kleinschaligheid van Buurtzorg, de multidisciplinariteit van de Functie Assertive Community Treatment teams en het concept van de integrale wijkvoorziening gecombineerd worden. In deze wijkteams binnen dit concept is de noodzaak tot onderlinge afstemming tot een minimum beperkt door een gestandaardiseerde werkwijze in het primair proces en door te werken met op maat gemaakte standaard zorgprogramma’s. Elk wijkteam kent een redelijk vaste omvang en samenstelling. Deze is niet te groot en niet te klein, waardoor snelle, flexibele en effectieve afstemming en coördinatiemechanismen als ‘direct toezicht’ en ‘elkaar aanspreken’ gegarandeerd zijn. Op het niveau van de regio werkt het regioteam. Dit team verricht de meer complexe diagnostiek, multidisciplinair casemanagement en ondersteunt op deze wijze de wijkteams.

 

Ervaringen

  • De omvang van de teams (niet te groot, niet te klein) maakt dat flexibele en effectieve teams ontstaan die continuïteit van zorg kunnen garanderen.
  • De innovatie dient in de gehele organisatie plaats te vinden, niet geïsoleerd in een onderdeel of regio. Zodoende past een project binnen een logisch groter geheel en overkoepelende visie.
  • Het project moet een basis hebben in een gezonde organisatie met betrokken medewerkers, die hun eigen rol (durven) pakken, focus blijven houden en een lange adem hebben.
  • Het project heeft een kop en een staart en moet onderdeel zijn van de ‘going concern’, inclusief de bijbehorende PDCI-cyclus.
  • De financieringsbron moet helder zijn.
  • Het project moet aansluiten op de politiek/maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Men moet er op letten dat de inhoud van het project helder blijft: een wijkgerichte activiteit is wat anders dan een activiteit in de wijk.
  • Men moet goed sturen op de overgang van project naar activiteit, van kortdurend naar permanent.

 

Reflectie

De organisatie laat een mooi voorbeeld zien van het werken met wijkteams waarin door slimme standaardisatie medewerkers niet eindeloos intern moeten afstemmen. Het maakt continuïteit in zorg/dienstverlening en snel handelen mogelijk. De teams moeten een goede omvang hebben anders valt een aantal controlemechanismen weg.