INTERVIEWS

Als onderdeel van de Agenda voor de toekomst interviewen wij bestuurders rondom een aantal toekomstgerichte thema's, te weten:

  • Wat zijn op het ogenblik de belangrijkste onderwerpen die in uw sector spelen?
  • Hoe zou u de positie van uw organisatie in de sector willen omschrijven?
  • Welke aansprekende innovaties hebben de afgelopen periode gespeeld?
  • Welke leerpunten hebben deze innovaties opgeleverd
  • Welke kennis zou uw organisatie graag willen delen?
  • Wat vindt u de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode?
  • Welke ambities heeft uw organisatie voor de komende periode?
  • Met welke resultaten is uw organisatie tevreden?

 

Deze interviews zijn te vinden op de sites van Zorgcommunity en Zorgmanagement en geven een mooi beeld van de actualiteit in de zorg in de komende jaren. De thema's die zij noemen worden integraal onderdeel van de Agenda voor de toekomst en zijn deels ook weer terug te vinden in de toekomstwijzers. U kunt de interviews met de onderstaande geïnterviewden via de verschillende links nalezen.

 

Wilt u ook geïnterviewd worden en het verhaal van uw organisatie vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl Als u partner wordt van de Agenda van de toekomst wordt u ook geïnterviewd en gaan we samen dieper in op de strategische thema's die u ingebracht wilt hebben in de Agenda voor de toekomst.