ORGANISATIEKENNIS

Er wordt heel veel ontwikkeld en geïnnoveerd in de zorg, maar vaak blijft deze kennis beperkt tot de organisatie die er mee bezig is. Dat proberen wij al enkele jaren te ondervangen door gestructureerd deze kennis in de vorm van cases te verzamelen, analyseren en weer te delen. De cases hebben wij ondergebracht in dit Kenniscentrum. De cases zijn geanonimiseerd en veralgemeniseerd zodat ze beter toepasbaar zijn in specifieke organisatie. De cases hebben allemaal de volgende opbouw:

  • Why: wat was de achterliggende reden voor de organisatieverandering/innovatie?
  • What: wat wilde men er mee bereiken?
  • How: hoe wilde men dit bereiken?
  • Ervaringen: welke ervaringen heeft men met de verandering en het proces van de weg er naar toe?
  • Reflectie: in wat voor bredere context kan men dit zien en wat leren we er van?

Een kanttekening: in niet alle cases zijn de ervaringen gedocumenteerd en dus ook niet opgenomen.

 

De cases zijn gerangschikt naar:

 

Alle cases zijn te vinden in onze publicatie 'Succesvol organiseren in de zorg' of in 'Andere tijden, flexibel organiseren', eindresultaat van de denktank GGZ 2020.

 

Mocht u zelf een casus willen inbrengen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl