BORGEN VAN VAKMANSCHAP IN EIGEN OPLEIDING

 

Aanleiding (why)

Deze organisatie heeft een specifiek besturingsconcept ontwikkeld, waarbinnen de verantwoordelijkheden voor de inhoudelijke kant van het werk formeel gedelegeerd naar de Sociaal psychiatrisch ondersteuners. Dit houdt in dat deze medewerkers op basis van hun professionele deskundigheden het werk zelf binnen kaders mogen invullen. De vraag was over welke kennis zou moeten beschikken en hoe dit te borgen is. 

 

Doel (what)

Een aanpak die garandeert dat de medewerkers hun vakmanschap op peil kunnen houden en aan hen deze verantwoordelijkheid kan worden overgedragen.

 

Hoe (how)

De organisatie heeft voor de Sociaal psychiatrisch ondersteuners eigen een post-hbo-opleiding ontwikkeld die volledig gericht is op herstelondersteuning. De opleiding is ontwikkeld door de organisatie en de Hogeschool Leiden en is in 2015 erkend door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. De spo’ers werken binnen zelfstandige werkeenheden samen met sociaal psychiatrisch medewerkers. Alle betrokken medewerkers hebben deze opleiding doorlopen en zijn geaccrediteerd voor de werkzaamheden. Het gewenste niveau van vakmanschap is op deze wijze gegarandeerd. 

 

Reflectie

Het is uniek dat een organisatie in het kader van een besturingsconcept zelf een opleiding ontwikkelt om de vakkennis te borgen.