OMGAAN MET HOOG OPGELEIDE PROFESSIONALS

 

Aanleiding (why)

Deze organisatie is een specialistische GGZ – organisatie. In dit type organisaties (en daarbuiten) is altijd de vraag hoe leiding te geven aan professionals en betrokkenheid bij de organisatie te creëren.

 

Doel (what)

Het betrekken van de professional bij alle facetten van de organisatie zodat zij zich ook verantwoordelijk voor andere elementen van organiseren gaan voelen.

 

Hoe (how)

De inhoud van de zorg en het vak is leidend, want zo creëer je betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie.” Dit houdt veelal in letterlijk het gesprek aangaan, zaken samen organiseren en contact met elkaar over en weer krijgen. De professionals laten zich in het kader van de bedrijfsvoering goed aanspreken op hun financiële verantwoordelijkheden en hen in een vroeg stadium betrekken bij de ideevorming maakt de acceptatie van de uiteindelijke besluiten groter. Bij dit alles is van belang dat de medewerkers zich blijven identificeren met de organisatie, respect krijgen vanuit de Raad van Bestuur maar op hun beurt respect hebben voor die Raad van Bestuur en de rol die deze vervult binnen de organisatie. Professionals wier expertise binnen en buiten de organisatie wordt erkend – de boegbeelden - en die voor de identificatie van de andere professionals van belang zijn, dat creëert ook trots op de organisatie.

 

Ervaringen

  • De inhoud van de zorg en het vak is leidend, want zo creëer je betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie.
  • Spreek professionals aan op hun financiële verantwoordelijkheden en betrek hen in een vroeg stadium bij de ideevorming. Dit maakt de acceptatie van de uiteindelijke besluiten groter.
  • Geef ruimte aan boegbeelden en ‘though leaders’, professionals wier expertise binnen en buiten de organisatie wordt erkend en die voor de identificatie van de andere professionals van belang zijn. Dat creëert trots en verbondenheid.