Agenda voor de toekomst

WELKOM!

Welkom op de website van de Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst.  De Beweging 2025 is een vereniging van bestuurders, managers, medewerkers, cliënten/patiënten en andere stakeholders, de Agenda voor de Toekomst is het programma van de vereniging. Beweging 2025 streeft er naar de zorg een volgende stap in haar ontwikkeling te laten maken. Niet langer een zorg en zorgorganisaties waarin angst en wantrouwen  centraal staan, en die gericht zijn op beheersing, maar een zorg en zorgorganisaties waarin wordt uitgegaan van het vakmanschap van de medewerkers, en vertrouwen en verbinding leidend zijn.

 

Het idee achter Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst is niet alleen een aantal fundamentele onderwerpen op de agenda te krijgen, maar deze ook te vertalen naar de praktijk zodat er ook daadwerkelijk veranderingen plaats gaan vinden.

 

De Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst is een initiatief van een aantal zorgorganisaties en wordt gefaciliteerd door Koplopers in de zorg.


BEWEGING 2025

Uitgangspunten van Beweging 2025 zijn:

  • meer vertrouwen in mensen en organisaties en daardoor minder bureaucratie
  • minder administratieve lasten en daardoor meer vrijheid voor mensen in de zorg
  • politieke beslissingen die getoetst zijn op zinvolheid en ervaringsfeiten
  • gebruiken van wetenschappelijke inzichten om besluiten te onderbouwen
  • ontwikkelen en uitdragen van een inspirerend en uitdagend beeld van de zorg in de toekomst
  • juiste zorg op de juiste plaats.

De vereniging zorgt er voor dat de uitgangspunten levend blijven en inspireert mensen en organisaties om het anders te gaan doen. Organisaties en individuen kunnen lid van de vereniging worden, met als uitgangspunt dat de stem van de wetenschap, zorgorganisaties, professionals en cliënten wordt gehoord.

 

AGENDA VOOR DE TOEKOMST

Beweging 2025 heeft ook een eigen agenda om van denken naar doen te komen, de Agenda voor de toekomst. Binnen deze Agenda voor de toekomst staan drie ontwikkellijnen centraal:

  • de zorgtafels: hier worden strategische thema's besproken, die voor een doorbraak moeten zorgen in denken en doen. Deelnemers zijn bestuurders, medewerkers, cliënten/patiënten, wetenschappers en andere stakeholders
  • learning communities: deze richten zich op het analyseren, verdiepen en delen van kennis rondom organisatie-onderwerpen
  • de zorgorganisatie van de toekomst: hierin wordt een inspirerend en uitdagend beeld van de zorgorganisatie van de toekomst geschetst op basis van de ideeën en ervaring van zorgtafels en learning communities.

Organisaties kunnen partner van de Agenda voor de toekomst worden.