Agenda voor de toekomst

WELKOM!

Welkom op de website van de Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst.  De Beweging 2025 is een vereniging van bestuurders, managers, medewerkers, cliënten/patiënten en andere stakeholders, de Agenda voor de Toekomst is het programma van de vereniging. Beweging 2025 streeft er naar de zorg een volgende stap in haar ontwikkeling te laten maken. Niet langer een zorg en zorgorganisaties waarin angst en wantrouwen  centraal staan, en die gericht zijn op beheersing, maar een zorg en zorgorganisaties waarin wordt uitgegaan van het vakmanschap van de medewerkers, en vertrouwen en verbinding leidend zijn.

 

Het idee achter Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst is niet alleen een aantal fundamentele onderwerpen op de agenda te krijgen, maar deze ook te vertalen naar de praktijk zodat er ook daadwerkelijk veranderingen plaats gaan vinden.

 

De Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst is een initiatief van een aantal zorgorganisaties en wordt gefaciliteerd door Koplopers in de zorg.

 

Actueel

DENKTANK JEUGDSPRONG
Koplopers in de Zorg participeert in het kader van de Agenda voor de Toekomst in de denktank Jeugdsprong van FNV Zorg & Welzijn en Stichting Beroepseer. De denktank heeft de afgelopen maanden op basis van een knelpuntenanalyse een advies opgesteld. Hieronder kunt u het manifest Jeugdsprong lezen, op 1 juni bespreken we het met staatsecretaris Blokhuis. We hebben daarnaast veel reacties gekregen die we via een Memorie van Antwoord gaan beantwoorden. Verder zijn we druk bezig met het uitwerken van de centrale elementen binnen het manifest, waarmee we de stap zetten van visie naar inrichting, ook niet onbelangrijk.

 

MASTERCLASS EUROPEES ORGANISEREN

Op 30 juni organiseert Koplopers in de Zorg samen met Impact Habits een masterclass Europees organiseren: Bouw de organisatie van de toekomst, succesvol en sociaal! Door het ontwikkelen van de juiste gewoontes voorkomt u dat u de hele dag brandjes loopt te blussen en voor de duizendste keer moet uitleggen wat ook al weer de bedoeling was. Impact Habits helpt u en uw organisatie deze stap te zetten. Meer informatie via deze link.

 

PRAKTIJKLEERGANG SUCCESVOL INNOVEREN
Minder dan 25% van alle innovaties is succesvol. Ondanks de opleidingen die veel (innovatie-) managers op dit gebied volgden. Veel kostbare tijd en geld gaat verloren. Hoe voorkom je dat? Hoe maak je van jouw innovatie wel een Koploper?

Om organisaties daarmee te helpen, organiseert Koplopers in de Zorg samen met haar partner PassieBlijft een praktijkleergang. Je maakt gebruik van de ervaringen van collega’s van andere organisaties en van de kennis van professionals. Sparren, leren en aan de slag! Zo voorkom je dat jouw innovatie ook mislukt, bespaar je tijd en geld, en het is nog leuk ook.

Stapsgewijs en aan de hand van de VISS®-methodiek gaan we aan de slag. Zo werk je op speelse en interactieve wijze in korte tijd aan het succes van jouw innovatie of verandering en leer je om te gaan met weerstand.   

De praktijkleergang start in september en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten, aangevuld met 2 individuele coaching-sessies. Na afloop ontvang je het koplopers-certificaat.

 

Vraag nu de gratis brochure aan of bel naar 06 28187731. Interesse? Wacht dan niet te lang. Meld je voor 10 juni 2021 aan en ontvang      € 600 korting!

 


BEWEGING 2025

Uitgangspunten van Beweging 2025 zijn:

  • het centraal stellen van vakmanschap en vertrouwen in de zorg en in een logisch verlengde daarvan: voorkomen van bureaucratie;
  • minder administratieve lastendruk en hogere efficiëntie, ergo: meer vrijheid en regie voor mensen in de zorg zelf;
  • politieke beslissingen die getoetst zijn op kwalitatieve ‘zinvolheid’ en ervaringsfeiten (ervaringsdeskundigheid);
  • gebruik maken van wetenschappelijke inzichten om (politieke) besluiten te onderbouwen;
  • weg van ketens, care-eenheden, integraal werken, etc. naar: vanzelfsprekend samenwerken;
  • ontwikkelen en uitdragen van een inspirerend en uitdagend beeld van de zorg in de toekomst.
  • juiste zorg op de juiste plaats.

Beweging 2025 zorgt er voor dat de uitgangspunten levend blijven en inspireert mensen en organisaties om het anders te gaan doen. Organisaties en individuen kunnen zich aansluiten bij de Beweging, met als uitgangspunt dat de stem van de wetenschap, zorgorganisaties, professionals en cliënten wordt gehoord.

AGENDA VOOR DE TOEKOMST

Beweging 2025 heeft ook een eigen agenda om van denken naar doen te komen, de Agenda voor de toekomst. Binnen deze Agenda voor de toekomst staan drie ontwikkellijnen centraal:

  • de zorgtafels: hier worden strategische thema's besproken, die voor een doorbraak moeten zorgen in denken en doen. Deelnemers zijn bestuurders, medewerkers, cliënten/patiënten, wetenschappers en andere stakeholders
  • learning communities: deze richten zich op het analyseren, verdiepen en delen van kennis rondom organisatie-onderwerpen
  • de zorgorganisatie van de toekomst: hierin wordt een inspirerend en uitdagend beeld van de zorgorganisatie van de toekomst geschetst op basis van de ideeën en ervaring van zorgtafels en learning communities.

Organisaties kunnen partner van de Agenda voor de toekomst worden.