KOPLOPERS IN DE ZORG / Agenda voor de toekomst

WELKOM BIJ KOPLOPERS!

Welkom op de website van de Koplopers in de Zorg. Wie zijn wij en wat doen wij? In ons advieswerk kwamen wij er meer en meer achter dat zorgorganisaties vaak met prachtige innovaties bezig zijn, maar deze kennis en ervaring niet of nauwelijks delen. Om die reden hebben wij het platform Koplopers in de Zorg in 2013 opgericht. Het doel van Koplopers in de Zorg is het verbinden van bestuurders en managers in de zorg en verzamelen, verrijken en verdelen van kennis op het terrein van management, organisatie en medewerkers via publicaties, interviews, blogs et cetera. 

 

Koplopers in de Zorg hanteert hierbij een aantal uitgangspunten, te weten:

 • content: de inhoud staat centraal en moet van hoge kwaliteit zijn
 • context: content moet in context worden geplaatst, dus geen losse verhalen en analyses, maar alles in een groter verband
 • continuïteit: het moet niet bij een eenmalig onderzoek of publicatie blijven, er moeten ontwikkellijnen te ontdekken zijn
 • communicatie: er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare communicatiekanalen om de content te verspreiden en een zo groot mogelijk bereik te creëren
 • co-creatie: content komt tot stand in samenwerking met, of door het faciliteren van de doelgroep van bestuurders, managers, medewerkers en cliënten/patiënten.

 

De afgelopen jaren hebben meer dan 120 zorgorganisaties geparticipeerd in een of meer van de activiteiten van Koplopers, zie voor een overzicht deze link. De activiteiten, variërend van conferenties tot denktanks en research projecten hebben een groot aantal publicaties en onderzoeksresultaten opgeleverd.

 

BEWEGING 2025

Koplopers in de Zorg ondersteunt ook Beweging 2025. Veel mensen in de zorg – wetenschappers, bestuurders, professionals en cliënten – maken zich zorgen over de toekomst van de zorg. Zorgorganisaties en professionals raken meer en meer gevangen in een web van bureaucratie en administratieve verplichtingen zodat ze niet meer aan hun eigen werkzaamheden toekomen, laat staan dat ze kunnen werken aan hun ambities. Beweging 2025 wil hier verandering in brengen en heeft de volgende uitgangspunten voor de zorg van de toekomst geformuleerd:

 • meer vertrouwen in mensen en organisaties en daardoor minder bureaucratie
 • minder administratieve lasten en daardoor meer vrijheid voor mensen in de zorg
 • politieke beslissingen die getoetst zijn op zinvolheid en ervaringsfeiten
 • het gebruiken van wetenschappelijke inzichten om besluiten te onderbouwen
 • ontwikkelen en uitdragen van een inspirerend en uitdagend beeld van de zorg in de toekomst
 • de juiste zorg op de juiste plaats.

 

Naast allerlei onderzoeken en publicaties houden we ons bezig met voor de sector relevante onderwerpen gericht op slimmer organiseren. Via onze nieuwsbrief kunt u hiervan op de hoogte worden gehouden. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl