KOPLOPERS IN DE ZORG

Het platform Koplopers in de Zorg faciliteert Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst. Wat is Koplopers in de Zorg? Zorgorganisaties delen niet uit zichzelf kennis, terwijl ze wel vaak met prachtige innovaties bezig zijn. Om die reden is het platform Koplopers in de Zorg in 2013 opgericht. Koplopers in de Zorg verbindt bestuurders en managers in de zorg en verzamelt, verrijkt en verdeelt kennis op het terrein van management, organisatie en medewerkers via publicaties, interviews, blogs et cetera.  Koplopers in de Zorg hanteert hierbij een aantal uitgangspunten, te weten:

  • content: de inhoud staat centraal en moet van hoge kwaliteit zijn
  • context: content moet in context worden geplaatst, dus geen losse verhalen en analyses, maar alles in een groter verband
  • continuïteit: het moet niet bij een eenmalig onderzoek of publicatie blijven, er moeten ontwikkellijnen te ontdekken zijn
  • communicatie: er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare communicatiekanalen om de content te verspreiden en een zo groot mogelijk bereik te creëren
  • co-creatie: content komt tot stand in samenwerking met, of door het faciliteren van de doelgroep van bestuurders, managers, medewerkers en cliënten/patiënten.

 

De afgelopen jaren hebben meer dan 120 zorgorganisaties geparticipeerd in een of meer van de activiteiten van Koplopers, zie voor een overzicht deze link. De activiteiten, variërend van conferenties tot denktanks en research projecten hebben een groot aantal publicaties en onderzoeksresultaten opgeleverd. De onderstaande lijst biedt hier een overzicht van:

 

Het Nieuwe Samenspel
PDF – 717.1 KB 101 downloads