ZORGTAFELS

Een van onze drie ontwikkellijnen zijn de zorgtafels. Aan de zorgtafels zijn (vertegenwoordigers van) alle stakeholders te vinden: zorgbestuurders, cliënten, medewerkers, overheid en wetenschap. De zorgtafels richten zich op de strategische/inhoudelijke thema’s op macroniveau en dienen om knelpunten te identificeren, analyseren en van een oplossing te voorzien. Door alle partijen (bestuurders, medewerkers, cliënten/patiënten) rond de tafel te zetten moet het mogelijk zijn om een gezamenlijke taal te ontwikkelen, samen onderwerpen te analyseren en samen stappen te zetten naar de oplossing. De zorgtafels dienen er tevens voor om de contouren van de zorg van de toekomst te schetsen en deze naar de praktijk van zorgorganisaties te vertalen.

 

De volgende onderwerpen gekoppeld aan zorgtafels willen we aanpakken:

  • Ontbureaucratisering 
  • Ketensamenwerking -en aansturing/supply chain management
  • Onderwijs
  • Technologie
  • Ouderen.

 

Het is expliciet de bedoeling om een aantal cruciale knelpunten in de zorg op te lossen met als uitgangspunt de juiste zorg op de juiste plaats, een beeld van de zorg in de toekomst te schetsen en hoe dit zich vertaalt naar de praktijk van zorgorganisaties.

 

Als basis voor ideevorming en discussie hebben we voor deze sectoren zogenaamde toekomstvisies laten opstellen, gebaseerd op interviews met hoogleraren en lectoren, per sector circa 6. Deze hoogleraren en lectoren vormen  per zorgtafel een Wetenschappelijk team waar op kan worden teruggevallen. De Wetenschappelijke teams samen vormen de Wetenschappelijke Raad van Beweging 2025.

 

Bent u geïnteresseerd en overweegt u om partner te worden, download dan het projectplan hieronder.

 

Projectplan Agenda Voor De Toekomst Nieuw
PDF – 249.3 KB 135 downloads