WAT WILLEN WE BEREIKEN MET DE AGENDA VOOR DE TOEKOMST?

Onze ambitie is om te komen tot een Top 15 van thema’s, die van strategisch belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de sector, deze te benoemen, te analyseren, te beschrijven waar we in 2025 zouden moeten staan, dit te vertalen naar de praktijk en aan te geven hoe vanuit het hier en nu daar gekomen kan worden. Een daarmee daadwerkelijk verandering bereiken. Deze thema’s kunnen betrekking hebben op externe maar ook interne thema's. De eerstgenoemde zullen vooral een plaats in de zorgtafels krijgen, de laatstgenoemde in de learning communities.

 

Op deze wijze krijgen de we breed beeld van de ontwikkelingen en hoe we daar intern en extern op kunnen inspelen. Dit gecombineerd levert de ‘Agenda voor de toekomst’ op, een document dat breed zal worden verspreid en het inspirerend kader voor ontwikkelingen in de zorg in de komende jaren zal vormen. Expliciet zal hierbij altijd aandacht voor de praktijk zijn. Dit document kan ook gezien worden als startpunt voor een verder gezamenlijke ontwikkelingstraject.

 

We hebben voor de volgende aanpak en planning gekozen.

 

Toekomstvisies

Om een goede start te maken hebben we een aantal interviewrondes gehouden onder hoogleraren en lectoren. Hun ideeën, opvattingen en inzichten hebben we weergegeven in zogenaamde toekomstwijzers. De volgende toekomstwijzers zijn beschikbaar:

  • Toekomstwijzer Kwetsbare groepen
  • Toekomstwijzer GGZ
  • Toekomstwijzer Ouderen.

Na de zomer volgen de toekomstwijzers voor Jeugd en Ziekenhuiszorg.

 

Invitational conferences

Om de ideeën uit de toekomstwijzers te toetsen en te vertalen naar de praktijk, hebben we in het voorjaar 2019 een aantal invitational conferences georganiseerd. De resultaten daarvan zijn input voor de Agenda voor de toekomst en worden op de conferentie van Beweging 2025 op 7 november vastgesteld.

 

Congres Beweging 2025

Op het congres van Beweging 2025 wordt het startsein gegeven voor de zorgtafels en learning communities. Het is een 'on going process', d.w.z. dat in de komende jaren er nieuwe deelnemers kunnen aanschuiven om mee te denken en discussiëren over de verschillende thema's.

 

Zorg- en thematafels, learning communities en ontwerp sessies

Na het congres starten de zorg- en thematafels en learning communities. Koplopers in de zorg faciliteert en ondersteunt deze drie ontwikkellijnen van de Agenda voor de toekomst. Het komende jaar gaan we hard aan de slag en zullen geregeld over de voortgang rapporteren en publiceren. Eind volgend jaar komen we met tastbare resultaten

 

Bent u geïnteresseerd om partner te worden, download dan hier de projectopzet.

Projectplan Agenda Voor De Toekomst Nieuw
PDF – 249.3 KB 170 downloads