WAT WILLEN WE BEREIKEN MET DE AGENDA VOOR DE TOEKOMST?

Onze ambitie is om te komen tot een Top 15 van thema’s, die van strategisch belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de sector, deze te benoemen, te analyseren, te beschrijven waar we in 2025 zouden moeten staan, dit te vertalen naar de praktijk en aan te geven hoe vanuit het hier en nu daar gekomen kan worden. Een daarmee daadwerkelijk verandering bereiken. Deze thema’s kunnen betrekking hebben op externe maar ook interne thema's. De eerstgenoemde zullen vooral een plaats in de thematafels krijgen, de laatstgenoemde in de learning communities.

 

Op deze wijze krijgen de we breed beeld van de ontwikkelingen en hoe we daar intern en extern op kunnen inspelen. Dit gecombineerd levert de ‘Agenda voor de toekomst’ op, een document dat breed zal worden verspreid en het inspirerend kader voor ontwikkelingen in de zorg in de komende jaren zal vormen. Expliciet zal hierbij altijd aandacht voor de praktijk zijn. Dit document kan ook gezien worden als startpunt voor een verder gezamenlijke ontwikkelingstraject.

 

We hebben voor de volgende aanpak en planning gekozen.

 

Toekomstvisies

Om een goede start te maken hebben we 40 hoogleraren en lectoren geïnterviewd. Hun ideeën, opvattingen en inzichten zijn neergelegd in de publicatie 'Agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025'.

 

Invitational conferences

Hun ideeën, opvattingen en inzichten zijn besproken op zes invitational conferences, een en ander heeft geleid tot een aantal bijstelling.

 

Congres Beweging 2025

Op het congres van Beweging 2025 van november 2019 werd het startsein gegeven voor de zorgtafels en learning communities. Het is een 'on going process', d.w.z. dat in de komende jaren er nieuwe deelnemers kunnen aanschuiven om mee te denken en discussiëren over de verschillende thema's.

 

Thematafels

Na intensief overleg met de deelnemende organisaties en medewerkers hebben we de volgende thema's voor de komende jaren benoemd:

 1. Koppeling wetenschap, praktijk en professionaliteit
 2. De levensloop en persoonlijke regie als drager van de zorg
 3. De juiste zorg op de juiste plek door vanzelfsprekend samenwerken
 4. Ervaringsdeskundigheid
 5. Semantiek: de taal van de zorg
 6. Vroegtijdige signalering en behandeling
 7. Veerkracht behouden en sociale innovatie
 8. Technologische en digitale innovatiekracht

Per thema hebben we aangegeven wat we per 1 juli 2025 bereikt willen hebben en wat per 1 juli 2021. Vervolgens hebben we in een projectplan de onderwerpen nader beschreven en aangegeven hoe we deze doelen denken te kunnen gaan bereiken.

 

Zorgorganisatie 2025

Een ander belangrijk onderwerp is de zorgorganisatie van 2025. Hierbij bouwen we voort op eerdere publicaties van Koplopers in de Zorg. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de kennis van:

 • onze Wetenschappelijke Raad
 • de denktank Management, Organisatie en Medewerkers
 • de Academische Werkplaats Zorgorganisatie 2025

 

Bent u geïnteresseerd om partner te worden, download dan hier de projectopzet van het gehele project en of dat van de thematafels.

Projectplan Agenda Voor De Toekomst Nieuw
PDF – 249,3 KB 337 downloads
Projectvoorstel Verbindende Themas
PDF – 475,8 KB 146 downloads