DE TOEKOMSTWIJZERS

Alhoewel Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst slechts kort bestaan, zijn er al veel resultaten geboekt. Voor de planning, zie het Plan van aanpak, waar stapsgewijs de activiteiten en de samenhang staat weergegeven. We lopen de resultaten even langs.

 

Toekomstwijzers

Om een goed beeld van de toekomst te krijgen hebben we allereerst samen met hoogleraren en lectoren zogenaamde Toekomstwijzers opgesteld. De volgende toekomstwijzers zijn afgerond en breed verspreid:

 • Toekomstwijzer Kwetsbare groepen
 • Toekomstwijzer GGZ
 • Toekomstwijzer Ouderen
 • Toekomstwijzer Jeugd
 • Toekomstwijzer Ziekenhuiszorg
 • Toekomstwijzer Management, organisatie & medewerkers.

De Toekomstwijzer Eerstelijnszorg volgt in februari 2020. Het idee is om naast een beeld van de toekomst, legitimiteit te verkrijgen door te rade te gaan bij de wetenschap. Dit heeft mooie en inspirerende beelden van de toekomst opgeleverd, die mensen aan het denken hebben gezet. De hoogleraren vormen ook per sector een wetenschappelijk team (zie onderaan pagina) en gezamenlijk onze Wetenschappelijke Advies Raad; in totaal betreft het meer dan 30 hoogleraren.

 

U kunt de reeds afgeronde toekomstwijzers hieronder downloaden. Deze Toekomstwijzers vormen de basis voor de andere activiteiten, te weten:

 • De zorgtafels
 • De learning communities
 • De Zorgorganisatie van de toekomst.

 

Zorgtafels

Deze richten zich op de grote, macro en strategische issues die binnen en tussen de verschillende sectoren spelen. Ze worden gevoed door de Toekomstwijzers maar ook door inbreng bestuurders, patiënten en medewerkers. Inhoud en de vertaling naar de praktijk (ook juridisch en wetgeving) staan centraal. Doel is een aantal centrale issues op te lossen. Deelnemers zijn vooral bestuurders. De volgende Zorgtafels staan op stapel:

 • Ketensamenwerking – en sturing en supply chain management
 • Onderwijs
 • Technologie
 • Ontbureaucratisering
 • Ouderen: wellicht voor u interessant.

De planning is om begin maart met deze Zorgtafels te beginnen.

 

Op het terrein van Ontbureaucratisering gaan we gestructureerd met Rita Verdonk, projectleider Ontregel de zorg, rond de tafel zitten, een eerste succes.

 

Learning communities

Deze communities richten zich op het verdiepen en verder operationaliseren van de ideeën van de zorgorganisatie van de toekomst (zie ook plan van aanpak). Doelgroep vooral (denken we) leden MT.

 

Zorgorganisatie van de toekomst

Richten de eerdere genoemde toekomstwijzers zich op de richting van de organisatie, dit deel van het project richt zich op de inrichting van de zorg en zorgorganisaties. Het idee is om een beeld te krijgen van de zorgorganisatie of wijze van organiseren in de toekomst op de punten:

 • Strategie/portfolio
 • Structuur
 • Processen
 • Leiderschap
 • Medewerkers en teams
 • Technologie
 • Ketensamenwerking
 • Et cetera.

De bevindingen zijn ook de centrale thema’s van de learning communities. We kunnen hierbij de ideeën uit de Toekomstwijzers gebruiken. 

 

Toekomstwijzer GGZ
PDF – 488,6 KB 595 downloads
Toekomstwijzer Kwetsbare Groepen
PDF – 430,9 KB 582 downloads
Toekomstwijzer Ouderen
PDF – 467,0 KB 545 downloads
Toekomstwijzer Jeugd
PDF – 361,1 KB 570 downloads
Toekomstwijzer Ziekenhuiszorg
PDF – 309,8 KB 565 downloads
Toekomstwijzer Mom
PDF – 460,7 KB 532 downloads

 

Wetenschappelijk team Kwetsbare groepen

 • Dr. Femmianne Bredewold, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • Dr. Saskia Damen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Robert Didden, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Prof. dr. Xavier Moonen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 • Dr. Mathijs Vervloed, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Prof. dr. Luc de Witte, University of Sheffield, Sheffield

 

 

Wetenschappelijk team GGZ

 • Prof. Dr. P. Delespaul, hoogleraar Innovaties in de Geestelijke Gezondheidszorg, Universiteit Maastricht
 • Prof. DR. M. van der Gaag, hoogleraar Klinische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. Dr. N. Mulder, Hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Erasmus universiteit Rotterdam
 • Prof. Dr. J. van Os, Hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie en de publieke GGZ, UMCU
 • Dr. Dr. J. van der Stel, lector psychische gezondheidszorg Hogeschool Leiden, Leiden

 

Wetenschappelijk team Ouderen

 • Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderen-geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. Mariëlle Emmelot – Vonk, hoogleraar Klinische Geriatrie, UMC Utrecht
 • Prof. dr. Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar Oudergeneeskunde, in het bijzonder langdurige zorg, Radboud umc Nijmegen en stichting de Waalborg
 • Prof. dr. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie, Radboud umc Nijmegen
 • Prof. dr. Jos Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderen-geneeskunde en dementie, Rijksuniversiteit Groningen

Wetenschappelijk team Jeugd

 • Dr. Dorien Graas, Lector Jeugd Windesheim, Zwolle
 • Dr. Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in Transformatie, Haagse Hogeschool
 • Dr. Peer van der Helm, lector Residentiële Zorg, Hogeschool Leiden
 • Professor dr. Ron Scholte, hoogleraar Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Professor dr. Robert Vermeiren, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Rijksuniversiteit Leiden
 • Dr. Bert Wienen, Associate Lector, Lectoraat Jeugd, Hogeschool Windesheim
 • Professor dr. Tom van Yperen, bijzonder hoogleraar Monitoring en Innovatie, Rijksuniversiteit Groningen

 

Wetenschappelijk team Ziekenhuiszorg

 • Professor dr. Roland Bal, hoogleraar Bestuur en Bestuur van de Gezondheidszorg, Erasmus
  Universiteit Rotterdam • Professor dr. Diana Delnoij, Bijzonder hoogleraar ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van de
  zorg’, Erasmus Universiteit Rotterdam • Professor dr. Marcel Dijkgraaf, Hoogleraar Health Technology Assessment, Universiteit van
  Amsterdam • Professor dr. Frits van Merode, lid raad van bestuur UMC+, hoogleraar logistiek en operations
  management in de zorg, Universiteit van Maastricht • Professor dr. Taco van der Vaart, hoogleraar Supply Chain Management, Rijksuniversiteit
  Groningen

Wetenschappelijk team Management, organisatie & medewerkers

 • Professor dr. Roland Bal, hoogleraar Bestuur en Bestuur van de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Drs. Gerco Blok, lid raad van bestuur Emergis
 • Professor dr. Diana Delnoij, Bijzonder hoogleraar ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van de zorg’, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Professor dr. Marcel Dijkgraaf, Hoogleraar Health Technology Assessment, Universiteit van Amsterdam
 • Professor dr. Jaap van den Heuvel, bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis, professor in Health Care Management, Universiteit van Amsterdam
 • Professor dr. Mark van Houdenhoven, bestuursvoorzitter Maartenskliniek, hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Professor dr. Frits van Merode, lid raad van bestuur UMC+, hoogleraar logistiek en operations management in de zorg, Universiteit van Maastricht
 • Professor dr. Hans Strikwerda, hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam
 • Professor dr. Taco van der Vaart, hoogleraar Supply Chain Management, Rijksuniversiteit Groningen