RESULTATEN TOT NU TOE

Alhoewel Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst slechts kort bestaan, zijn er al veel resultaten geboekt. Voor de planning, zie het Plan van aanpak, waar stapsgewijs de activiteiten en de samenhang staat weergegeven. We lopen de resultaten even langs.

 

Toekomstwijzers

Om een goed beeld van de toekomst te krijgen hebben we allereerst samen met hoogleraren en lectoren zogenaamde Toekomstwijzers opgesteld. De volgende toekomstwijzers zijn afgerond en breed verspreid:

 • Toekomstwijzer Kwetsbare groepen
 • Toekomstwijzer GGZ
 • Toekomstwijzer Ouderen.

De Toekomstwijzers Jeugd, Ziekenhuiszorg en Management, organisatie & medewerkers volgen binnenkort. Het idee is om naast een beeld van de toekomst, legitimiteit te verkrijgen door te rade te gaan bij de wetenschap. Dit heeft mooie en inspirerende beelden van de toekomst opgeleverd, die mensen aan het denken hebben gezet. De hoogleraren vormen ook per sector een wetenschappelijk team (zie onderaan pagina) en gezamenlijk onze Wetenschappelijke Advies Raad; in totaal betreft het meer dan 30 hoogleraren.

 

U kunt de reeds afgeronde toekomstwijzers hieronder downloaden. Deze Toekomstwijzers vormen de basis voor de andere activiteiten, te weten:

 • De zorgtafels
 • De learning communities
 • De Zorgorganisatie van de toekomst.

 

Zorgtafels

Deze richten zich op de grote, macro en strategische issues die binnen en tussen de verschillende sectoren spelen. Ze worden gevoed door de Toekomstwijzers maar ook door inbreng bestuurders, patiënten en medewerkers. Inhoud en de vertaling naar de praktijk (ook juridisch en wetgeving) staan centraal. Doel is een aantal centrale issues op te lossen. Deelnemers zijn vooral bestuurders. De volgende Zorgtafels staan op stapel:

 • Ketensamenwerking – en sturing en supply chain management
 • Onderwijs
 • Technologie
 • Ontbureaucratisering
 • Ouderen: wellicht voor u interessant.

Op het terrein van Ontbureaucratisering gaan we gestructureerd met Rita Verdonk, projectleider Ontregel de zorg, rond de tafel zitten, een eerste succes.

 

Learning communities

Deze communities richten zich op het verdiepen en verder operationaliseren van de ideeën van de zorgorganisatie van de toekomst (zie ook plan van aanpak). Doelgroep vooral (denken we) leden MT.

 

Zorgorganisatie van de toekomst

Richten de eerdere genoemde toekomstwijzers zich op de richting van de organisatie, dit deel van het project richt zich op de inrichting van de zorg en zorgorganisaties. Het idee is om een beeld te krijgen van de zorgorganisatie of wijze van organiseren in de toekomst op de punten:

 • Strategie/portfolio
 • Structuur
 • Processen
 • Leiderschap
 • Medewerkers en teams
 • Technologie
 • Ketensamenwerking
 • Et cetera.

De bevindingen zijn ook de centrale thema’s van de learning communities. We kunnen hierbij de ideeën uit de Toekomstwijzers gebruiken; verder organiseren wij een aantal Ontwerpsessies waarvoor o.a. de alumni van AOG School of Management, een van onze kennispartners, worden betrokken.

 

Congres 7 november

Op 7 juni gaan we het congres en lopen schetsen we een beeld aan de hand van de Toekomstwijzers en de verwachtingen van de klanten, namelijk de patiënten/cliënten. Uit deze toekomstwijzers destilleren we ook de grote, strategische issues die in de Zorgtafels worden opgepakt. Het de start van de andere activiteiten.

Toekomstwijzer GGZ
PDF – 488.6 KB 52 downloads
Toekomstwijzer Kwetsbare Groepen
PDF – 430.9 KB 44 downloads
Toekomstwijzer Ouderen
PDF – 436.1 KB 54 downloads

 

Wetenschappelijk team Kwetsbare groepen

 • Dr. Femmianne Bredewold, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • Dr. Saskia Damen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Robert Didden, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Prof. dr. Xavier Moonen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 • Dr. Mathijs Vervloed, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Prof. dr. Luc de Witte, University of Sheffield, Sheffield

 

 

Wetenschappelijk team GGZ

 • Prof. Dr. P. Delespaul, hoogleraar Innovaties in de Geestelijke Gezondheidszorg, Universiteit Maastricht
 • Prof. DR. M. van der Gaag, hoogleraar Klinische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. Dr. N. Mulder, Hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Erasmus universiteit Rotterdam
 • Prof. Dr. J. van Os, Hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie en de publieke GGZ, UMCU
 • Dr. Dr. J. van der Stel, lector psychische gezondheidszorg Hogeschool Leiden, Leiden

 

Wetenschappelijk team Ouderen

 • Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderen-geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. Mariëlle Emmelot – Vonk, hoogleraar Klinische Geriatrie, UMC Utrecht
 • Prof. dr. Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar Oudergeneeskunde, in het bijzonder langdurige zorg, Radboud umc Nijmegen en stichting de Waalborg
 • Prof. dr. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie, Radboud umc Nijmegen
 • Prof. dr. Jos Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderen-geneeskunde en dementie, Rijksuniversiteit Groningen