PERSOONLIJK MEDISCH DOSSIER (PGO)


Wat is een PGO?
Het is bij weinigen bekend maar de afgelopen jaren is er door allerlei partijen hard gewerkt aan het ontwikkelen van een persoonlijk medisch dossier, dat de naam van Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) heeft gekregen. Een PGO kan een app of een website zijn. In een PGO verzamelt u uw medische gegevens en allerlei gezondheidsgegevens die u zelf meet. Bij dit laatste valt te denken aan de waarden van uw bloeddruk, wat u eet of hoeveel u beweegt of sport. Met een PGO krijgt u weer zeggenschap over al uw gegevens en heeft u - althans in Nederland - altijd al uw gegevens bij de hand.

Het is de bedoeling dat iedere burger uiteindelijk een PGO heeft. 

 

Wat doet een PGO?
Er is een tiental aanbieders van PGO, u kan zelf kiezen wel PGO het beste bij uw situatie past. Vanuit Koplopers hebben wij een voorkeur voor Quli, mede vanwege de functionaliteit van de 4MedBox die onderdeel van Quli is. De 4MedBox biedt de mogelijkheid van de opslag en analyse van allerlei aanvullende data o.a. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek; de 4MedBox ondersteunt daarnaast de gebruiker en arts bij het nemen van beslissingen: door de inzet van AI wordt de mondiale wetenschappelijke literatuur doorzocht en de beste aanpak in een specifiek geval geselecteerd: personalized medicine. Daarnaast past de combinatie goed bij een van de speerpunten van Koplopers in de Zorg: het denken in klantroutes en beslispunten, gecombineerd met output en outcome.


Wat is het voordeel van Quli/4MedBox?
Het werken met een PGO als Quli/4MedBox heeft een aantal voordelen

 • je bent eigenaar van de informatie (eigendom en bezit vallen samen)
 • je hebt als eigenaar zelf de regie over de informatie, jij bepaalt wie het in mag zien
 • al jouw biomedische informatie is altijd overal beschikbaar (bijvoorbeeld ook op vakantie); de informatie is beschikbaar in de taal van het land (under construction)
 • je hebt toegang tot alle relevante informatie op wereldniveau en daardoor de beschikking over een eigen decision support system/een systeem dat de besluitvorming ondersteunt
 • het eigenaar zijn van jouw informatie, daar te allen tijden over kunnen beschikken en het decision support system versterken je positie richting arts, leiden tot een evenwichtige relatie en een informed consent
 • het decision support system leidt meer transparantie in de besluitvorming
 • het decision support system leidt tot beter onderbouwde (waarom en hoe) besluiten
 • je bent zelf beter geïnformeerd over de ziekte en de gekozen behandeling, en kan te allen tijde informatie met elkaar vergelijken/in een bredere context plaatsen

 

Genetisch profiel:

 • je kan je eigen unieke genetische profiel opslaan in de 4MedBox; op basis van het genetische profiel kunnen nog nauwkeuriger adviezen worden gegeven: personalized medicine
 • je kan preventieve maatregelen nemen (lifestyle aanpassingen) om de gevolgen van risico’s in het profiel tegen te gaan
 • de risico’s in jouw profiel zijn ook een indicatie voor de risico’s breder in de familie

 

Community:

 • je kan ervaringen delen met lotgenoten
 • je kan anoniem je gegevens delen
 • als community kun je onderzoek doen op basis van gevalideerde gegevens naar grijze plekken binnen het kennisgebied van de aandoening
 • als community kunnen specifieke apps (laten) ontwikkelen
 • op basis van de binnen de community verzamelde gevalideerde gegevens kunnen politiek, zorgverzekeraars en zorgaanbieders beïnvloed worden

 

Fondsen/verenigingen:

 • Ontwikkeling tot kenniscentrum met inhoudelijk leidende rol
 • Identificeren en uitzetten van studies gericht op vullen van kennislacunes
 • Zicht op kwaliteit aanbieders/regio’s
 • Europese/mondiale connecties

 

Wat heeft u er aan?
In de eerste plaats is het voor u als burger interessant om uw medische gegevens in eigen hand te hebben en altijd over up to date gegevens te beschikken, zeker als er contact met meerdere zorgverleners is: u weet zeker dat ze de meest actuele informatie met elkaar delen. Bovendien geeft u zelf aan wie wanneer welke informatie mag inzien.

 

Voor uw patiënten/cliënten is het interessant om dezelfde redenen; daarnaast weet u als zorgverlener dat u via het persoonlijke medische dossier altijd over de juiste gegevens beschikt en daar voorkomt veel zoekwerk en onzekerheden.   

 

Mocht u nadere informatie wensen of belangstelling hebben, kijk dan op de websites van PGO en/of Quli. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl