ONDERSTEUNING

De afgelopen periode hebben wij zeer veel kennis vergaard over ontwikkelingen binnen de zorg en zorgorganisaties, een en ander neergelegd in o.a. de Toekomstwijzers. We willen deze kennis graag delen en bieden hier de volgende mogelijkheden voor aan:

  • lezingen: korte introductie van de bevindingen uit de Toekomstwijzers, duur 2 uur
  • workshops: introductie van de bevindingen uit de Toekomstwijzers en vertaling naar de eigen praktijk, duur een of twee dagdelen
  • masterclasses: uitgebreide schets van de bevindingen uit de toekomstwijzers plus intensieve vertaling van de bevindingen in de breedte en diepte van de organisatie. We kunnen samen de gewenst werkvormen kiezen. Duur: meerdere dagdelen in onderling overleg.


Daarnaast kunnen we ook uw eigen Ontwerpsessie begeleiden: welke ontwikkelingen komen er aan, hoe wilt u daar op inspelen en hoe zal uw organisatie er dan uit moeten gaan zien. En vooral ook: hoe komt u daar. We kunnen hierbij putten uit het zeer diverse materiaal dat onze gesprekken met bestuurders en hoogleraren/lectoren op het terrein van management, organisatie en medewerkers hebben opgeleverd. Ter inspiratie en vertaling naar uw eigen praktijk!

 

De leer- en ontwikkeltrajecten die hier uit voortkomen , kunnen worden begeleid door een of meer van onze partners.


Meer weten, neem contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl