LOPENDE PROJECTEN

Op dit ogenblik loopt er een aantal projecten, en dan met name via de zorgtafels. Een apart project is de inventarisatie van de veranderingen en innovaties die zich onder invloed van de coronacrisis hebben voorgedaan. Via de deelnemers aan onze netwerken proberen we daar een beeld van te krijgen. Wilt u ook een bijdrage leveren, dan kunt u onderstaand formulier downloaden. U treft daar ook een aantal voorbeelden aan.

Vragenlijst Corona
Word – 14.3 KB 12 downloads
Voorbeelden Effecten Corona
Word – 14.8 KB 10 downloads