TOEKOMST VAN DE ZORG/DE ZORG VAN DE TOEKOMST

 

Op 7 november van 13.00 - 17.00 heeft Beweging 2025 bij AFAS in Leusden haar eerste congres met als titel 'De toekomst van de zorg/de zorg van de toekomst' gehad. Dit congres  is het eerste van een reeks congressen van Beweging 2025. Beweging 2025 levert een bijdrage aan een zorg die uitgaat van de kern van de zorg: de patiënt en de professional. Dat betekent een structureel andere kijk op het organiseren van zorg. Nu ligt de nadruk op economische druk, de bureaucratie en de administratieve lastendruk. Beweging 2025 wil dat het initiatief daar komt te liggen waar het hoort, namelijk bij de direct betrokkenen in het veld van de zorg. We doen dat in de volle breedte: patiënten/cliënten, professionals, wetenschappers en zorgorganisaties. De Agenda voor de toekomst is het programma dat inhoud en vorm geeft aan deze ambitie van Beweging 2025.

 

Zoals de titel al aangeeft zijn er twee kanten te onderscheiden aan de toekomst: de ontwikkelingen in de zorg en de wijze waarop daar door betrokkenen op wordt ingespeeld. De afgelopen maanden hebben wij ons met onze Agenda voor de toekomst vooral gericht op het eerste deel: het verkennen van de toekomst. Hierbij zijn vertegenwoordigers van patiënten/cliënten, medewerkers, meer dan In  40 wetenschappers en tientallen bestuurders betrokken geweest, kortom het meest brede en diverse toekomstonderzoek naar de zorg ooit.

 

De resultaten zijn neergelegd in een aantal Toekomstwijzers. Deze staan op deze conferentie centraal. We bepalen daarbij de strategische thema’s die uit deze Toekomstwijzers naar voren komen en onderwerp van onderzoek worden van onze Zorgtafels. De opdracht van de Zorgtafels wordt om de strategische thema’s te analyseren en oplossingen te vinden in de vorm van praktische handvatten die de zorg structureel vernieuwend moeten organiseren. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de consequenties op het terrein van wet- en regelgeving. Het geheel van Zorgtafels vormt vervolgens het jaarprogramma van Beweging 2025 en de inhoud van de Agenda voor de toekomst van het komende jaar.

 

Op het congres zijn de resultaten tot dan toe besproken en zijn de belangrijkste thema's voor de Zorgtafels benoemd. Op deze wijze is er een stevige basis gecreëerd voor het vervolgtraject.