ZORGORGANISATIE VAN DE TOEKOMST

Een van onze drie ontwikkellijnen is de zorgorganisatie van de toekomst. Parallel aan de zorgtafels en learning communities gaan we met de deelnemers aan de slag om het profiel van de ideaaltypische zorgorganisaties in het jaar 2025 te schetsen. We betrekken hierbij bestuurders, medewerkers en cliënten/patiënten, maar ook hoogleraren en de alumni van de Comenius Leergangen en AOG School of Management. Zo ontstaat er een dynamisch en inspirerend geheel dat dient te leiden tot aan de ene kant een helder profiel, en aan de andere kant een heldere uitwerking naar de praktijk van organisatie en werkvloer.